گروه ژاپارت دارای گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد. از مدتی قبل با هدایت کارشناسان دفتر تضمین کیفیت اداره کل و تلاش کلیه مسئولان و کارکنان بخش‌های مختلف، استقرار الزامات ایزو ۹۰۰۱ در بخش‌های مختلف فنی و اجرایی آغاز گردید. این مهم به‌منظور ارتقا و استاندارد سازی سیستم مدیریت کیفیت همراه با رعایت کلیه الزامات و استانداردهای مربوط به محصول تداوم یافت و با نظارت و ممیزی شرکت‌های بین‌المللی مدیریت کیفیت که در چند نوبت انجام شد، در نهایت اقدامات صورت گرفته و روند جاری در مدیریت کیفیت تأیید و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ به ژاپارت اعطا گردید.