در دنیای امروز ۲ گروه در بخش فعال اقتصاد وجود دارند که اتصال این دو گروه به هم میتواند زنجیره مفقوده در خیلی از بخش های اقتصادی باشد.

از آنجا که هر گونه فعالیت اقتصادی، نیاز به منابع مالی دارد، پس چه بسا بنگاه های اقتصادی که دارای توانمندی بالقوه برای فعالیت های مولد اقتصادی می باشند ولی به دلیل فقدان منابع مالی مناسب، نمی توانند بازده خوبی در فعالیت مربوط داشته باشند. از طرف دیگر گروه زیادی هستند که منابع مالی زیادی در اختیار دارند ولی ایده مناسبی را برای سرمایه گذاری یافت نمی کنند. به هم پیوند زدن این گروه نیاز به تخصص و کار علمی دارد که این پیوند را برای هر دو طرف توجیه پذیر نماید.

ما مفتخریم به عنوان امانتدار هر دو گروه سرمایه گذار و سرمایه پذیر، نسبت به آشنایی طرفین با ظرفیت های یکدیگر و ارائه طرح های توجیهی جهت فعالیت های اقتصادی، نقش کوچکی در پویایی روز افزون اقتصاد ایران عزیز داشته باشیم.