همکاری با ژاپارت

گروه ژاپارت از کلیه تجار، بازرگانان و صنعت‌گرانی که در زمینه‌های فعالیت این گروه دارای امکانات و یا فرصت‌های مناسب سرمایه گذاری هستند دعوت می‌کند تا درخواست و نحوه همکاری خود را به صورت مکتوب به ایمیل info@japartgroup.com ارسال نمایند.