گروه ژاپارت از کلیه متخصصین و کارشناسانی که تمایل به استخدام در این گروه دارد تقاضا می‌کند که رزومه خود را برای بررسی به ایمیل info@japartgroup.com ارسال نمایند.