ارزش‌های سازمانی

– ارج نهادن به بهداشت و امنیت محیط کار و کرامات انسانی.
– شفافیت عملکرد.
– توجه به تحقیق و توسعه و آموزش مستمر کارکنان .

ماموریت

فعالیت در راستای اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ و کمک به توسعه پایدار اقتصادی از طریق توسعه صادرات و همچنین واردات نیازهای اولیه و مهم جامعه و در نتیجه افزایش سطح رفاه جامعه. همچنین توجه به دانش و تکنولوژی‌های برتر دنیا در زمینه‌های مورد فعالیت در راستای افزایش دانش جامعه و ارزش‌آفرینی برای ذینفعان.

خط مشی ها:

– حضور فعال و كارآمد در بازارهاي صادراتي، كسب سهم بازار وسیع در بازارهای بین‌المللی.
– تدوین و پیاده‌سازی نظام‌های نوین مدیریتی در خصوص امنیت و سنجش عملکرد پروژه‌ها در حوزه برندینگ و مارکتینگ، تحقیق و تلاش در بومی‌سازی و کاربری تکنولوژی‌های نوین در این زمینه.
– طراحی مدل‌های مارکتینگ خاص جهت بازدهی بیشتر و ارتقا موقعیت شرکت‌ها در صنایع مختلف
– ارائه خدمات آموزشی به شرکت‌های زیر مجموعه گروه در بخش‌های مختلف براساس نیاز و سفارش‌های شکل یافته از تعامل‌های متقابل به ویژه با رویکرد تقویت مهارت‌های لازم برای کارکنان و مدیران درجهت‌گیری گروه به سوی یک بنگاه اقتصادی سود آور و فرهیخته.
– مشارکت در تهیه برنامه جامع توسعه کسب و کار شرکت‌های گروه و ارایه پیشنهاد در تنظیم مفاد مربوط به برنامه‌های توسعه آن‌ها.
– ايجاد سيستم ارزيابي عملكرد جامع از طريق تدوين شاخص‌ها و استاندارد‌هاي هم جهت با اهداف عالي گروه و سنجش ميزان بهبود عملكرد واحدها و تعيين ميزان بهره‌وري هر یک از محصولات و برندهای در اختيار و تأکید بر کیفیت خدمات و نیاز مشتری و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات.